NAGRADNI NATJEČAJ „BEZ PUNO DRILA DO SOČNOG GRILLA“

by Domagoj Sever

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni kreativni natječaj raspisuju: Putopis d.o.o. i Croatian Nomad, vlasnik Facebook profila @domagojsever (u daljnjem tekstu Organizator) u suradnji s Podravkom d.d. (u daljnjem tekstu Partner).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Partnera kroz nagradni natječaj, a putem digitalnih kanala Organizatora. U nagradnom kreativnom natječaju dobitnici osvajaju Podravka poklon pakete. Jedina odgovornost i obveza Partnera je osigurati poklon pakete (navedene u Fondu nagrada). Partner neće biti odgovoran za bilo kakve nepravilnosti, povrede zakona ili radnje Organizatora i/ili sudionika u Nagradnom natječaju. Za provedbu Nagradnog natječaja i sva pitanja vezana i koja proizlaze iz Nagradnog natječaja odgovoran je isključivo Organizator. Nagradni natječaj traje od 10.07.2020. godine do 17.07.2020. u 23:59h godine na Facebook profilu domagojsever.

Članak 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada: 5 x Podravka Grill poklon paket.

Sastav jednog poklon paketa:

Vegeta Natur Grill Classic x2

Vegeta Natur Burger Classic x2

Ajvar blagi st. 350 g x 1

Ajvar ljuti st. 350 gr x 1

Ajvar domaći blagi 350 g x 1

Ajvar domaći ljuti 350 g x 1

Senf Dijon st. 200 g x 1

Senf Gold st. 200 g x 1

Ketchup blagi 500 g x 1

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske. Osoba koja se prijavljuje slaže se da se fotografija objavi na digitalnim kanalima Organizatora i Partnera.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja kreativnog natječaja na Facebook profilu @domagojsever u komentar objave 2. videa roštilja napišu svoj prijedlog lokacije za roštilj. U komentar mogu staviti fotografiju i tagirati osobu s kojom žele roštiljati, ali to nije uvjet. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 09.07.2020. godine do 16.07.2020. godine u 23:59 h.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora i Partnera. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu od 10.07.2020. godine do 17.07.2020. godine u 23:59h. Kreativne fotografije mogu biti objavljene na profilima Organizatora. Moguće se prijaviti više puta sa jednog profila. Po završetku prijava žiri će u sastavu 2 osobe od strane Organizatora i 1 osobe od strane Partneraprema kriteriju kreativnosti odabrati dobitnike. Njihova će se imena i prezimena objaviti naprofilu Organizatora u roku 7 dana od dana završetka natječaja. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila.

Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5. Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade. Njihova će se imena i prezimena objaviti naprofilu Organizatora u roku 7 dana od dana završetka natječaja.Ako dobitnici u roku od 3 dana ne odgovore, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.Dobitnik je dužan poslati sve točne podatke (ime, prezime, adresa) kako bi se mogla omogućiti dostava nagrade. Rok dostave nagrade je 60 dana od dana objave dobitnika.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike/videa/tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Organizator i Partner sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet, radio), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i Partneru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo sudionicima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook profilu @domagojsever u roku 7 dana od dana završetka natječaja.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora, Partnera i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

Putopis d.o.o. i Croatian Nomad

0 comment
1

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More